4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

قرص گمشده سلجوق سلطان کیکباد من در آنتالیا ترکیه یافتم

قرص از دست رفته سلجوقی سلطان کایکباد در استان آنتالیا در ترکیه یافت شد. عکس مقالات مرتبط: مجتمع قرن 13th نگاهی به شیوه های پزشکی معماری سلجوقی ارائه می دهد. تاریخچه ترین قرص های سلجوقی فتح آنتالیا در باغ غافلگیر شده یافت شده nbsp nbsp یکی از قرص های از دست رفته سلجوق سلطان روم کایکباد من در داخل دیوارهای یک خانه دو طبقه در استان آنتالیا در جنوب ترکیه پیدا شده است. طبق گزارش ها، این تبلت که ابتدا توسط کایکباد I ساخته شده بود و از 220 تا 1 237 حاکم بود، از دست داده بود گذشته