4 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

وزارت امور خارجه ایالات متحده 139 کیلوگرام را برای تعمیر سه درب اداری در دفتر وزیر زینک صرف کرد

ریاض زینکه، وزیر داخله، در سیاست امنیتی دولت ترومپ در بنیاد میراث واشنگتن در واشنگتن، اظهار داشت که در این عکس از عکس های 29 سپتامبر 2017، وزارت امور خارجه، تقریبا 139 هزار دلار برای ارتقاء سه مجموعه دو درب در دفتر ریان زینک زینک هدر سوئیفت، سخنگوی اسوشیتدپرس، از قراردادی برای کار قبل از درخواست در مورد آن مطلع نبود. این پروژه توسط امکانات حرفه ای و مقامات امنیتی به عنوان بخشی از دهه مدرن سازی ساختمان تاریخی ساخته شده در سال 1936 چند بلوک از th